Rodi

Leerlingen onthullen informatieborden Zaanse oorlogsmonumenten

26 april 2017 - 14:39

Leerlingen onthullen informatieborden Zaanse oorlogsmonumenten

REGIO - Schoolkinderen onthullen rond donderdag 4 mei drie informatieborden. Deze behoren bij drie oorlogsmonumenten in Zaanstad. Leerlingen van De Golfbreker onthullen donderdagochtend 4 mei om 10.30 uur een informatiebord bij Tate & Lyle in Koog aan de Zaan, aan de kant van de receptie. In het gebouw van Tate & Lyle aan de overkant hangt bij de ingang van de kantine een gedenksteen ter herinnering aan drie dappere mannen die hun verzet tegen de Duitsers met de dood moesten bekopen. Evert Honig, Jan Groot en Pieter Smit waren lid van de Stijkelgroep, een verzetsgroep die zich vooral inzette voor sabotagewerk. De directeur van Tate & Lyle, toen Honig / De Bijenkorf, en zijn twee medewerkers werden, na twee jaar gevangenschap in Duitsland, bij Berlijn gefusilleerd. Over het werk van deze drie mensen en hun groep is de documentaire Zetmeelfabriek de Bijenkorf gemaakt, die te zien is op www.4en5meizaanstad.nl. Veiligheidsregels bepalen dat het niet is toegestaan het originele verzetsmonument te bezichtigen. Na de onthulling van het informatiebord volgt een herdenking.Leerlingen van de Westerkim onthullen om 10.00 uur een bord in de tuin van de Doopsgezinde Vermaning aan de Westzijde in Zaandam. Ook wordt op nog een nader te bepalen datum een bordje aan de buitenmuur van het Zaanlands Lyceum in Zaandam onthuld. In het trappenhuis van deze school hangt een gedenkplaat met de namen van leraren en leerlingen die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd. Bekende namen zijn die van leraar George Louis Jambroes en de Joodse leerling Roosje Drilsma. Jambroes ging direct na de inval van de Duitsers in het verzet en werd later na verraad opgepakt. Hij stierf in 1944 in het concentratiekamp Mauthausen. Drilsma stierf in Auschwitz en werd 14 jaar. Rond 14 januari, de datum waarop alle Zaanse Joden het bericht ontvingen dat zij 17 januari de Zaanstreek moesten verlaten, wordt bij de plaquette met leerlingen en betrokkenen het onrecht van die tijd en het overlijden van leerlingen en docenten herdacht.
26 april 2017 - 14:39

Bewogen jaar met uitdagingenGemeente Amsterdam presenteert Jaarverslag 2016: Noordse resultaten

26 april 2017 - 13:29

Bewogen jaar met uitdagingenGemeente Amsterdam presenteert Jaarverslag 2016: Noordse resultaten

NOORD - Het Algemeen Bestuur van Noord heeft tijdens de vergadering op 19 april het jaarverslag 2016 besproken. Het was een bewogen jaar met de nodige uitdagingen. Toch is er veel bereikt. Een aantal resultaten willen ze graag met ons delen. Noord blijft groeien en dat is goed te zien aan het aantal woningen en inwoners. Deze groei brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Er is veel aandacht voor de leefomgeving van de Noorderlingen. In Noord wordt 17 miljoen geïnvesteerd in het aanpakken van achterstallig onderhoud en het verbeteren van wijken. Ook gaat er 1 miljoen naar het Noorderpark om het tot een volwaardig stadspark te maken. Een andere opsteker is de halvering van de jeugdwerkloosheid in Noord. De daling van 18 naar 9 procent is deels het resultaat van een verbeterde economie, maar ook het resultaat van de inzet die het stadsdeel samen met de stad heeft geleverd om jongeren, docenten, ondernemers en partners samen aan het werk te zetten met deze halvering als geweldig resultaat. De projecten Noord Trapt af en Noord werkt waren zeer succesvol. Binnen deze projecten worden jongeren die niet naar school gaan en geen startkwalificatie hebben aan een baan geholpen. Het Noordse coaching traject Student Job Coach wordt door demissionair minister van Onderwijs Jet Bussemaker zelfs genoemd als voorbeeld hoe je studenten kunt inzetten voor maatschappelijke vraagstukken. Verbinden Het netwerk voor de aanpak van Radicalisering en Polarisatie is verdiept. Sleutelfiguren in Noord zijn samen met jongerenwerkers getraind om signalen op het gebied van radicalisering op te vangen en bespreekbaar te maken. Daarnaast doet Noord als eerste stadsdeel mee aan de stedelijke pilot 'Amsterdam DNA'. Een project dat is toegespitst op het activeren en verbinden van Amsterdammers uit allerlei achtergronden en milieus. De belangrijkste afweging om deze pilot in stadsdeel Noord te starten is het sterke netwerk dat hier is opgericht met daarin alle religieuze instellingen, jongerenorganisaties en politie. Armoede In 2016 is er veel bereikt om armoede tegen te gaan. Noord heeft achttien projecten vanuit het Aanvalsplan Armoede gefinancierd. Bijzonder succesvol was de verspreiding van de huis-aan-huisflyer 'Pak je Kans' die alleen in Noord is verspreid. Huishoudens hebben door deze flyer in een oogopslag alle armoedevoorzieningen die in de stad beschikbaar zijn in beeld. Dit heeft geleid tot een vervijfvoudiging van het aantal aanvragen. Daardoor krijgen meer gezinnen de hulp die ze nodig hebben. Samen Noord Een bijzondere mijlpaal was de oprichting van Samen Noord in 2016. Negen zorg- en welzijnsorganisaties uit Noord - onder meer Leefkringhuis, Dock, Doras, SPIN, Vluchtelingencentrale - werken op een nieuwe manier samen aan het aanbod van het jongerenwerk, maatschappelijk werk, de buurthuizen en de speeltuinen. Gezien wordt dat huishoudens die bijvoorbeeld behoefte hebben aan hulp bij de opvoeding van hun kinderen, ook nog wel eens te maken hebben met schulden. Dan kan het verstandig zijn om die schulden eerst te verhelpen, voordat er heel veel energie in andere zaken gaat zitten. Binnen Samen Noord komen de negen organisaties in overleg met elkaar tot de beste manier om problemen in bepaalde buurten aan te pakken. Hiermee nam stadsdeel Noord afscheid van Combiwell. Vrij baan Zelfstandigen zijn geholpen met de pilot 'Vrij baan voor ondernemers'. De winkelstraatmanagers en accountmanagers economie zijn hét aanspreekpunt voor organisaties en bedrijven met vragen over ruimte, huurprijzen, erfpacht, gemeentelijk vastgoed, bestemmingsplannen, beleid en vergunningen. Zij begeleiden de ondernemer in zijn contacten met de gemeente en kunnen eventueel vastlopende procedures weer lostrekken. Bereikbaarheid Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verbeteren van de mobiliteit in Noord. Er is een snelfietsroute aangelegd van Amsterdam-Noord naar Zaandam, de hoofdwegen zijn aangepakt en de Noord-Zuidlijn is bijna gereed. Door de groei van Noord neemt de druk op de parkeerruimte toe. Daarom zijn in de toekomst maatregelen nodig.
26 april 2017 - 13:29

TC Egmond aan Zee 60 jaar jong

26 april 2017 - 09:02

TC Egmond aan Zee 60 jaar jong

EGMOND AAN ZEE - Wat doe je als je 60 wordt? Je bereidt een feest voor en trekt alles uit de kast om dat te vieren! Maar wat doe je als de tennisvereniging 60 jaar bestaat? Dan is dat even een ander verhaal. Dan kijk je naar het verleden, heden en toekomst. Tennis in Egmond startte 61 jaar geleden met twee banen met tevens de organisatie van het Badgastentoernooi. Dat jubileum is j vorig jaar ook gevierd. TC Egmond aan Zee is een jaar later opgericht door vier families; IJkel, Suurbeek, Helle en De Vries. De leden hebben in die jaren zeer hoog tennis gespeeld, zelfs tot Wimbledon en landskampioenschappen aan toe. Nu draait de club mee op verenigingsniveau met zo’n 300 leden inclusief jeugd. Niet de grootste vereniging, maar zeker niet de kleinste. De vereniging bestaat uit veel vrijwilligers die in commissies en in het bestuur hun best doen om ieder jaar weer mooie evenementen te organiseren voor de leden. En omdat er nu een 60-jarig bestaan te vieren is, zijn er het hele jaar door allerlei festiviteiten.Op 1 april is het tennisseizoen gestart met het Herten Toernooi, een open toernooi voor volwassenen waar altijd veel animo voor is. Tennis, een hapje, een drankje en gezellige muziek, het maakt ‘t allemaal een mooi begin van een heerlijk tennisseizoen. Zondag 2 april verrichtte de jeugd de officiële opening met het hijsen van de jubileumvlag. Er is deze dag ook een clinic geweest met Edwin Elzinga van Wilson in samenwerking met de clubtennisleraren. Vrijwel alle jeugdleden waren er. Ouders, kinderen en andere aanwezigen hebben genoten van de ontzettend geestige Edwin. Het was een groot succes. Op 8 april is de competitie weer van start gegaan en dat geeft op de baan altijd leuke wedstrijden en een leuke tennissfeer. Op vrijdag 21 april waren er de Koningsspelen voor en door de Egmondse scholen. Van 11 juni tot en met 18 juni is er het jaarlijks terugkerend en ook jubilerende vijftiende open Huis ter Duin toernooi waar van heinde en verre tennisvrienden aan meedoen. Dit toernooi staat ook bekend als het gezelligste toernooi van Egmond en omstreken. Kijk op toernooi.nl om in te schrijven. Groot Tapas- en Feestfestijn Op zaterdag 1 juli is er feest voor alle leden en oud-leden om gezamenlijk te vieren dat de club 60 jaar jong is. Het feest start met een 'leer je dorp kennen' puzzeltocht, met hilarische hoogtepunten en verrassingen. Vanaf 17.00 uur wordt het feest verder gevierd in de Duinpan, die dan in totale Spaanse sferen is omgetoverd. Nagenietend van Spaanse muziek vertolkt door Spaans gitarist Carlos en een Tapas-eetfeestfestijn gaat het over op de klanken van dj Maarten en kan iedereen dansen tot het einde van het feest om middernacht. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. Leden en oud-leden kunnen zich opgeven voor deze jubileumdag (geheel gratis) door een mail te sturen naar Tcegmond60@gmail.com
26 april 2017 - 09:02

Poëziewedstrijd voor Zaanse jongerenZaanse Dichterskring bestaat 10 jaar en opent podium voor jeugdige dichters

25 april 2017 - 14:01

Poëziewedstrijd voor Zaanse jongerenZaanse Dichterskring bestaat 10 jaar en opent podium voor jeugdige dichters

ZAANSTAD - De Zaanse Dichterskring bestaat 10 jaar. Dit viert het gezelschap met een Poëziewedstrijd voor jongeren. Dichters in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar worden opgeroepen vrijdag 30 juni het podium te beklimmen van de Vermaning in Wormerveer om daar het publiek te bekogelen met hun pennenvruchten. Tot eind mei kunnen deelnemers hun meest treffende gedicht insturen. Thijs de Lange is het jongste lid van de Zaanse Dichterkring en geeft graag een paar tips voor de deelnemers. De Zaandijker Thijs De Lange is negentien en treedt regelmatig op als dichter, onlangs stond hij nog op het podium van het Betty Asfalt Complex in Amsterdam. Thijs ontdekte op zijn twaalfde dat dichten een goede uitlaatklep voor hem was. Nog steeds trekt hij zich graag terug op een rustige plek, om van daaruit de wereld om hem heen te bekijken en te verslaan. Hij heeft inmiddels meer dan tweehonderd gedichten geproduceerd. Thijs: "Ik vind het een heerlijk tijdverdrijf, lekker ergens gaan zitten schrijven. Gaandeweg ontdekte ik ook dat ik het heerlijk vind om op een podium te staan." Hij vervolgt op grappige toon: "Daar grijp ik dan naar de macht, ik dwing het publiek naar mij te luisteren. Zelf maak ik ook dichtbundels. Mijn laatste dichtbundel 'Wij' ligt bij de drukker en geef ik binnenkort uit in eigen beheer. Ik ken veel jonge Amsterdamse dichters, maar helaas nog niet zoveel Zaanse jongeren die dichten." Stel een deadline Thijs kijkt uit naar de inzendingen en is tijdens de wedstrijd zelf de presentator van het evenement. De dichterskring heeft intussen middelbare scholen aangeschreven mee te doen aan de wedstrijd. Het Zaanlands Lyceum, Het Saenredam College en het Pascal College steunen het evenement en sporen hun aan mee te doen. Jongeren die graag dichten of graag poëzie lezen worden uitgenodigd mee te doen. Ook is het een mooie gelegenheid om eens een deadline te stellen om toch echt eens een gedicht te produceren. Insturen kan met drie gedichten tot donderdag 1 juni. Er vindt eerst een voorselecties plaats. Tijdens de voordrachtavond worden de geselecteerde tien kandidaten voorgedragen in twee dichtronden (leeftijd 12 tot en met 15 jaar en 16 tot en met 18 jaar). De twee winnaars ontvangen van de driekoppige jury een geldbedrag als prijs. Deelname wedstrijd Thijs doet een paar tips van de hand: "Stuur een gedicht in dat zich goed leent om voorgedragen te worden. Maak het niet te ingewikkeld. Je moet het publiek in één keer mee kunnen nemen in je verhaal. Gebruik een gekke kwinkslag. Een melancholisch gedicht kan zeker, maar zorg er dan wel voor dat het ook voor onbekenden te begrijpen is. Wie helemaal nog geen ervaring heeft raad ik aan het boek 'De bliksem in je pen' te lezen van de schrijver Jos Verstegen. Alleen gedichten in het Nederlands worden beoordeeld. Deelnemers tussen 12 en 18 jaar kunnen een e-mail sturen aan: zaansedichterskring@outlook.com. Onder vermelding van naam, leeftijd en naam van de school (indien nog schoolgaand). Gedichten sturen in een bijlage in Word. De poëziewedstrijd wordt gehouden vrijdag 30 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de Vermaning in Wormerveer. De Vermaning bevindt zich aan Zaanweg 57 in Wormerveer. Kijk voor meer informatie op Facebook: Zaanse Dichterskring.
25 april 2017 - 14:01

Leerlingen onthullen informatieborden Zaanse oorlogsmonumenten

REGIO - Schoolkinderen onthullen rond donderdag 4 mei drie informatieborden. Deze behoren bij drie oorlogsmonumenten in Zaanstad. Leerlingen van De Golfbreker onthullen donderdagochtend 4 mei om 10.30 uur een informatiebord bij Tate & Lyle in Koog aan de Zaan, aan de kant van de receptie. In het gebouw van Tate...

Bewogen jaar met uitdagingen
Gemeente Amsterdam presenteert Jaarverslag 2016: Noordse resultaten

NOORD - Het Algemeen Bestuur van Noord heeft tijdens de vergadering op 19 april het jaarverslag 2016 besproken. Het was een bewogen jaar met de nodige uitdagingen. Toch is er veel bereikt. Een aantal resultaten willen ze graag met ons delen. Noord blijft groeien en dat is goed te zien...

TC Egmond aan Zee 60 jaar jong

EGMOND AAN ZEE - Wat doe je als je 60 wordt? Je bereidt een feest voor en trekt alles uit de kast om dat te vieren! Maar wat doe je als de tennisvereniging 60 jaar bestaat? Dan is dat even een ander verhaal. Dan kijk je naar het verleden, heden...

Poëziewedstrijd voor Zaanse jongeren
Zaanse Dichterskring bestaat 10 jaar en opent podium voor jeugdige dichters

ZAANSTAD - De Zaanse Dichterskring bestaat 10 jaar. Dit viert het gezelschap met een Poëziewedstrijd voor jongeren. Dichters in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar worden opgeroepen vrijdag 30 juni het podium te beklimmen van de Vermaning in Wormerveer om daar het publiek te bekogelen met hun...

Unieke koppelestafette wegens honderdjarig bestaan

PURMEREND - Atletiekvereniging NEA Volharding bestaat in mei honderd jaar. De feestmaand wordt zondag 7 mei om 13.00 uur geopend met een koppelestafette, een run van 100 keer 400 meter, gelopen in teams van zo'n acht personen. Elk team loopt honderd keer een ronde op de atletiekbaan, in een tweetal...

5 mei-viering in De Banne

NOORD - Bij BOX71 aan de Klipperstraat in Amsterdam-Noord wordt 5 mei buiten, samen gegeten, een Vrijheidsmeubel gebouwd en worden gedichten voorgedragen. Tijdens dit feestje georganiseerd door BOX71 en buurtkerk de Ark gaan kunstenaars en kinderen uit de Banne 4 en 5 mei opnieuw vormgeven door te focussen op het...

AZ met schrik vrij tegen FC Twente

ALKMAAR - AZ wist zaterdag 22 april met 2-1 te winnen van FC Twente in het AFAS Stadion in Alkmaar. De late gelijkmaker en winnende treffer werden pas in de laatste 10 minuten van de wedstrijd gemaakt, waardoor de Alkmaarders met de schrik vrij kwamen tegen de Tukkers. Voor FC...

Purmaryn maakt zich op voor Sport Awards
Twaalf finalisten strijden voor de sportprijs van Purmerend

PURMEREND - Twaalf finalisten staan 30 april staan zondag 30 april op het grote podium van theater De Purmaryn om te horen of zij dé sportprijs van Purmerend in de wacht hebben gesleept. Tijdens het gala in het theater wordt in vier categorieën de winnaar bekend gemaakt van de verkiezing...

Koningsdag Alkmaar is één groot Oranje-feest
Volop activiteiten in de binnenstad

ALKMAAR - Koningsdag Alkmaar betekent één groot feest in de binnenstad van Alkmaar. Zo barsten de feesten woensdag 26 april al los met vanaf 18.00 uur de vrijmarkt en Koningsnacht in het uitgaansleven van de kaasstad. Donderdag 27 april gaat het feest rustig verder gaan als de Alkmaarders de 50e...

Kom in de molen!
13 en 14 mei 45e Nationale Molendag

NOORD - De 45e Nationale Molendag wordt dit jaar zaterdag 13 en zondag 14 mei gehouden. Dit weekend vormt de uitgelezen kans om een molen van binnen te bekijken. Ruim 900 molens door het hele land zullen draaien en/of malen en het merendeel van deze molens zetten de deuren voor...

De PLUS helikopter - daar wil je in!

NOORD - Marga Wiersma uit Amsterdam en Hennie Bakhuizen uit Groet stonden zondag 23 april te trappelen van ongeduld op het sportpark van SV Kadoelen. De zussen waren er klaar voor, ze gingen een helikoptervlucht maken boven hun geboortehuis en het appartement van Marga aan de G.J. Scheurleerweg in Amsterdam...

Vijfhonderd euro voor KNRM

EGMOND AAN ZEE – Voetbalvereniging De Foresters uit Heiloo heeft een bedrag van vijfhonderd euro overhandigd aan de KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij). Dit bedrag is het resultaat van de veiling welke afgelopen maand is gehouden en waarbij een kavel ter beschikking was gesteld door de KNRM waarbij men kennis...

'Zoveel mogelijk geld inzamelen voor stichtingen'

Waar een klein dorp groot in kan zijn

Door Pieter Pereboom MARKEN - Wandelen voor ‘Stichting ParkinsonFonds’ en Wensstichting ‘Oppepper4all’ was afgelopen zondag een groot succes op Marken. Een inwoner uit Amsterdam roemde de grote saamhorigheid op Marken. De dag was georganiseerd door 17 vriendinnen van Ramona Roos, die de ziekte van Parkinson heeft. De vriendinnen wilde een...

'Mijn nachtmerrie is eindelijk voorbij'
Alkmaarse notaris Bert Broekkamp vecht voor eerherstel

ALKMAAR - Bert Broekkamp maakt een montere indruk. Na een juridische strijd die maar liefst 5,5 jaar in beslag neemt, wordt de Alkmaarder in maart vrijgesproken van alle verdenkingen waarvan het Openbaar Ministerie (OM) hem verdenkt. Sinds woensdag 12 april mag Broekkamp ook weer het ambt van notaris uitoefenen en...

'Ze hebben allemaal een talent'
Voorstelling over toekomstdromen vluchtelingen

ZAANDAM - Vrijwel iedereen kent de schrijnende situatie in Syrië. Veel Syriërs verlieten huis en haard en kwamen naar Nederland, op de vlucht voor oorlog en geweld, op zoek naar een veilig heenkomen. Nu ze veilig zijn durven ze voorzichtig weer aan de toekomst te denken. Sommigen hebben verwachtingen en...

Piratenweken in Het Scheepvaartmuseum
Win gratis kaarten en kom naar de Piratenweken!

AMSTERDAM - Tijdens de meivakantie vanaf zaterdag 22 april tot en met zondag 7 mei staat Het Scheepvaartmuseum in het teken van piraten. Tijdens de Piratenweken zijn er allerlei activiteiten voor gezinnen met kinderen vanaf 3 jaar. Met een ooglapje op en een mooie piratenschmink worden kids omgetoverd tot een...

'Een hal met allure'
Multifunctionele Sporthal opent zaterdag 23 september

PURMEREND - Het begint al aardig op te schieten. De bouw van de Multifunctionele Sporthal aan de Van IJsendijkstraat wordt zaterdag 23 september officieel geopend. ‘s Middags zijn belangstellenden van harte welkom om het nieuwe sportpaleis te bewonderen. Verschillende sportverenigingen zijn aanwezig met leuke presentaties en veel informatie over hun...

‘Ik wilde in de huid kruipen van Simon’
Boek De Kist uitgeroepen tot ‘Voetbalboek 2016’

IJMUIDEN - De autobiografie van Simon Kistemaker, “De Kist: laatste cultrainer van Nederland”, is uitgeroepen tot Voetbalboek van het Jaar 2016. Het boek, geschreven door voetbaljournalist Yoeri van den Busken van Voetbal International, is zeer succesvol en inmiddels aan een volgende druk aan toe. Het boek van de oud-voetbaltrainer -...

Glory Kickboxing op de kaart gezet vanuit Monnickendam
Verhoeven weer in Nederland in actie bij Glory

MONNICKENDAM - Rico Verhoeven en Robin van Roosmalen komen zaterdag 20 mei weer in actie in Nederland. De twee kickboksers komen uit de stal van Glory Kickboxing en genieten wereldwijde bekendheid. Niet alleen de vechtsporters veroveren de wereld, ook het bedrijf Glory kickboxing zelf pioniert goed. Het bedrijf uit Monnickendam...

Dijkverbetering in voorbereiding
Werk aan Oostdijk en Huygendijk start na de zomer

HEERHUGOWAARD – Een groot deel van de Oostdijk en Huygendijk voldoet niet meer aan de gestelde hoogte en stabiliteitseisen. De ringdijk om de polder Heerhugowaard beschermt het land tegen het water uit de boezemvaart. Om nu en in de toekomst droge voeten te houden, verbeteren we de dijk waar nodig....

Bloemencorso Bollenstreek: Dutch Design
Kleurrijke stoet doet dit weekend Haarlem aan

HAARLEM – De Corsoweek is begonnen. De twintig praalwagens en meer dan dertig met bloemen versierde luxe en bijzondere wagens zijn de afgelopen dagen in Sassenheim versierd. Het thema van 2017 is Dutch Design. Zaterdagavond rond 21.30 uur zullen de verlichte wagens aankomen in het centrum van Haarlem. Zondag 23...

'Succesvol concept blijft onveranderd'
Zevende editie Schager Wijkenlopen

SCHAGEN - In mei en juni kan jong en oud tijdens vijf donderdagavonden weer meedoen aan de Schager Wijkenlopen "Dit zijn recreatieve hardlooprondes in verschillende wijken van de stad Schagen", vertelt initiator en mede-organisator Co Wiskerke. Donderdagavond 11 mei klinkt het startschot voor de eerste loop bij de accommodatie van...

Marker kinderen op zoek naar het gouden ei

MARKEN - ‘Paaseieren zoeken’, dat werd Tweede Paasdag voor de zestiende keer georganiseerd door de Marker Evenementen Stichting (MES) voor de jeugd tot en met zeven jaar. Voor de meeste kinderen is Pasen zonder chocolade-eieren géén echte Pasen. Plaats van handeling was het schoolplein van Protestants Christelijke Basisschool ‘De Rietlanden’,...

Leerlingen van Hogelant aan de slag voor SPIN

NOORD - De leerlingen van Hogelant College in Amsterdam Noord waren onlangs te vinden op het speeltuin 'Sterspelers' waar zij, in het kader van het maatschappelijke stage, de handen uit de mouwen staken om de speeltuin mooier, schoner en groener te maken. Heerlijk zonnetje en strakblauwe lucht zorgden voor een...

Bewegen en sport belangrijk op Kardinaal de Jongschool

ALKMAAR - Tijdens de opening van de Koningsspelen heeft Michael Vader, adjunct-directeur van de Kardinaal de Jongschool, vrijdag 21 april het certificaat Bewegen en sport ontvangen van wethouder Sport Pieter Dijkman van gemeente Alkmaar. Eerder ontving de school het certificaat Welbevinden. Met deze certificaten mag de basisschool zich Gezonde School...

Cruyff Court Zaandam-Zuid heropend

ZAANDAM - Het Cruyff Court Zaandam-Zuid aan Straat Davis is woensdag 19 april officieel geopend door wethouder Leny Vissers-Koopman. Het Cruyff Court is na een renovatie gelanceerd met een 6 tegen 6 toernooi. Naast de voetbalwedstrijden was er van alles te doen rondom het speelveld. Van vechtsportdemo’s tot Oudhollandse spelen...

Helsinki wint internationaal jeugdtoernooi bij ASV De Dijk

NOORD - Paaszaterdag traden 24 teams uit zes landen aan op het internationale jeugdtoernooi voor spelers onder 10 jaar bij ASV de Dijk. Om 10.00 uur verwelkomde voorzitter Ton Langelaar ruim 250 spelers op het hoofdveld. Chelsea, Newcastle United, HJK Helsinki, Borussia Monchengladbach, Schalke 04, Lierse S.K, IF Brommapojkarna, US...

‘Ik kijk terug op een mooi vak’
Evean biedt Emma Marsman een afscheidsreceptie aan

NOORD-SCHARWOUDE – Evean Langedijk heeft op donderdag 20 april een afscheidsreceptie georganiseerd voor Emma Marsman. Zij heeft ruim 32 jaar gewerkt als wijkverpleegkundige. ‘’Nu ik met pensioen ga kijk ik terug op een mooi vak met veel fijne, emotionele en bijzondere herinneringen zowel met betrekking tot de patiënten als de...

Recreatieseizoen van start in Het Twiske

OOSTZAAN/LANDSMEER - Het is lente en tijd om er op uit te trekken. Een wandeling of fietstocht in de natuur doet iedereen goed. Men komt de mooiste plekjes tegen, waar een ieder kan genieten van de natuur en even kan stoppen voor een kopje koffie of een lekker broodje. Of...

Duizendste nieuwe boom in Haarlem

HAARLEM - Wethouder Cora-Yfke Sikkema zette vorige week persoonlijk de duizendste nieuwe boom van dit plantseizoen in de grond. De meerstammige berk kreeg een mooi plekje op het Monumenteneiland in het Reinaldapark in Haarlem-Oost. Sinds november is een grote boomplantoperatie aan de gang. In heel Haarlem worden in vijf maanden...

'Helemaal niet opvallend, wél bijzonder'
De Stijl centraal in stadswandelingen Purmerend

PURMEREND - Het zou zo maar kunnen dat je er vlak langs bent gelopen, zonder te weten dat het pand ontworpen is door de bekende Purmerendse architect Jacobus Johannes Pieter Oud. De Purmerender is in 1917 - samen met grote namen zoals Piet Mondriaan, Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg...

De Kop Werkt! … in Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen

REGIO - Een nieuwe strandopgang bij Huisduinen, een natuurpark bij Oudesluis en het opstellen van een bereikbaarheidsplan. Dit zijn slechts enkele van de tientallen projecten die dit jaar worden opgepakt onder de noemer van De Kop Werkt! Wethouder Economische Zaken van Den Helder, Edwin Krijns, is voorzitter van De Kop...

'Door De Noord, voor De Noord'
Authentieke dorpsveiling brengt Noordenders op de been

HEERHUGOWAARD-De NOORD – In De Noord weten ze van aanpakken. Dat hebben de Noordenders al meerdere malen bewezen. Recent nog, toen er een reddingsactie op touw werd gezet voor sporthal Noorderend. Lokale sponsors droegen hun steentje bij en dorpsbewoners werden gemobiliseerd om de sporthal op te knappen. Het tekent de...

Werkzaamheden Lange Nieuw: einde in zicht

IJMUIDEN - Het einde van de werkzaamheden aan de Lange Nieuwstraat in IJmuiden begint in zicht te komen. Op zondag 2 april immers gaat buslijn 75 er weer rijden en zal dit ook op de busbaan doen van de HOV Velsen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer, red.). ''De werkzaamheden op de Lange...

Alkmaar weer volop in de ban van Kaasmarkten
Kaasmarktseizoen opent vrijdag 31 maart

ALKMAAR - De eerste Kaasmarkt van het nieuwe seizoen vindt vrijdag 31 maart plaats in Alkmaar. Hiermee trapt de grootste en oudste Kaasmarkt van Nederland op feestelijke wijze het Kaasmarktseizoen af. Nog tot en met eind september vindt de Alkmaarse Kaasmarkt elke vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur plaats op...

Enthousiaste vrijwilligers welkom bij Museumstoomtram

HOORN - Ook in 2017 rijden de historische stoomtrams tussen Hoorn en Medemblik. Het laten rijden van de stoomtrams in het levende museum is vooral een kwestie van veel en enthousiast mensenwerk. Daarom zoekt het museum vrijwilligers die mee willen helpen. Bij de Museumstoomtram zijn zo’n driehonderd vrijwilligers actief in...

'Ze wilden graag hun steentje bijdragen'
Leerlingen Marimba in actie voor Make a Wish

PURMEREND - In de overvolle aula van basisschool Marimba is het dinsdagmiddag knap lastig om alle kinderen stil te krijgen. Ze zitten allemaal op de grond en kwekken vrolijk door elkaar heen. Maar als alle juffen één vinger voor hun lippen en één hand in de lucht houden, verdwijnt langzaam...

Bevrijdingsrun Haarlem

HAARLEM – Bevrijdingspop Haarlem houdt dinsdagavond 4 april (4/4) samen met Runnersworld Haarlem en MYLAPS de Bevrijdingsrun, een funrun met start en finish in de Haarlemmerhout. De loop is ruim 6 kilometer lang en kan zowel individueel worden afgelegd als in teams van drie personen. De Bevrijdingsrun 2017 is geen...

Levende Noord Zuidlijn

NOORD - Een enthousiaste groep wandelaars vormde 16 maart een 'levende Noord Zuidlijn'. De groep liep op deze stralende lentedag van het Hagedoornplein in Noord naar de Lekstraat in Zuid. De wandelaars zijn bijna allemaal deelnemers van verschillende loopgroepen van Puur Zuid en Doras: Noorderpark in Beweging, Beweeggroep Zuid, deelnemers...

Landsmeerders op jacht naar miljoenen

LANDSMEER - Vijftig Landsmeerders uit postcodegebied 1121 gaan strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro in tv-show ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht'. Zij wonnen bij de Postcode Loterij een felbegeerde studioplaats in de spelshow die Linda de Mol presenteert. Of inwoners uit Landsmeer daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 26...
Prijsvraag
nhzaken
De nieuwe nhzaken is uit; hét ondernemersmagazine voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Klik op onderstaande banner om de laatste editie te lezen.

Prijsvraag